Hoe komt een Masterplan tot stand?


Wanneer een club problemen heeft met de baan, is het cruciaal dat de nodige fasen worden gevolgd om een oplossing te bedenken. Ten eerste een diagnostische fase, waarin we precies bepalen welke problemen er zijn. Ten tweede een analysefase, waarin we bepalen hoe de problemen die zich hebben voorgedaan kunnen worden opgelost; daarna een procesfase, waarin we onze bevindingen bespreken met de verschillende commissies van de club. En uiteindelijk gaan we over op uitvoeringsfase, waarin de baan verbeterd gaat worden.

Diagnose

Eerst stellen we vast wat voor problemen zich er voor doen. Veiligheidsissues, onderhoudsproblemen, gebrek aan uitdaging, knelpunten; elke baan heeft meerdere zwakke plekken door verschillende redenen.

Proces

In de procesfase presenteren we onze bevindingen aan het club en alle belanghebbenden. Het is belangrijk dat alle geïnteresseerden begrijpen wat er wordt voorgesteld zodat zij achter het plan kunnen staan.

Analyse

Hoe lossen we deze problemen op? Door de routing, de holes en specifieke locaties te analyseren dienen de oplossingen zich aan. Alle verbeterplannen verzamelen we in een Masterplan, waarin we zo holistisch mogelijk te werk gaan.

Uitvoering

Dan gaat het spannendste beginnen: het uitvoeren van de voorstellen. Dit wordt gedetailleerd gepland, binnen elk budget en op korte of lange termijn. Bijna elke baan kan binnen 3-5 jaar de plannen uitvoeren zonder al te veel overlast voor de golfers.