Het ontwerp proces van IVGH


Het is vrijwel onmogelijk om alle stappen en invloeden te noemen die in een goed ontwerp gaan zitten, maar wij geloven dat de een zeer gedetailleerd ontwerp en veel begeleiding tijdens de bouw leiden tot banen die natuurlijk ogen, zeer interessant spelen en erg efficient zijn om te onderhouden.

Hoe loopt de hole, waar ligt deze in de complete baan? Door te bepalen hoe de hole in het landschap ligt past het greenontwerp zich aan, en daarmee de strategie. De eerste grove tekening wordt dan gemaakt, met geschatte tee-locaties, bunkerposities en greenvorm.

2 - Contouren

Door middel van de bestaande hoogtelijnen van het terrein komt het eerst "model" van de hole tevoorschijn. Hierna ontwerpen we de greenomgeving met contourlijnen van 5 tot 10 centimeter, waardoor we alle mounds, run-offs, slopes en bunkers vorm kunnen geven. Met deze kaart kan de shaper aan de slag tijdens de bouw.

Van deze contouren maken we een 3D model waarin we goed kunnen zien of de green er natuurlijk uitziet, alle lijnen en slopes mooi op elkaar aansluiten en er geen fouten gemaakt zijn in het ontwerpproces.

Als het 3D model er goed uitziet laten we een wiskundige slope-analyse los op de greenomgeving. Hierdoor zien we heel snel of alle heuvels goed te maaien zijn, of het water de juiste kant op draineert en of de bunkers niet te steil of vlak in het landschap liggen.

Wanneer de greenomgeving vormgegeven is, kunnen we de "intere" contouren van de green tekenen, die dan mooi aansluiten op de surrounds. Hierna doen we nogmaals een analyse om te kijken of alle slopes correct zijn, er genoeg ruimte is voor meerdere pinposities en of de vorm goed aansluit bij de strategie van de hole.

 

Met alle informatie op z'n plek maken we een cut-fill kaart van de hole, een visualisatie op basis van de nieuwe contouren en een gedetailleerde landkaart. TIjdens de bouw kunnen we dan bijsturen om het beste resultaat uit de grond te laten komen!